הפקת ענק - הסרט
יוסף מוקיר שבת
הפקת ענק - יוסף מוקיר שבת
הסרט בהפקת צוות מעון נאות מרגלית בנהריה,
בימוי יחודי של ילדי המעון החמודים.


חובה לצפות!


תודות
למנהלת המעון הגב' שרון וענונו ולצוות היקר
ואחרונים חביבים - לילדי המעון והוריהם הנכבדים על שיתוף הפעולה.


תמשיכו להפתיע!!
HyperLink