כינוס רפורמת השכר
ביום רביעי, כ' בטבת (18/1/17) התכנסו פורום מנהלי מעונות לכינוס חשוב ומשמעותי בענין רפורמת השכר בארגון.
בכינוס זה הוצגו נקודות משפטיות ע"י עו"ד אבי ביטון ממשרד עו"ד ביטון סיידא, והוצגה תוכנית רפורמת השכר ע"י משרד רו"ח ברייטמן דלוייט.
הרב ליאור גבאי, מנכ"ל הארגון נשא דברים בענין הזכות והחובה לשמור על זכויות העובדות במעונות היום, פירט בהרחבה את המאבק שהתנהל בשנה האחרונה מול משרד הרווחה בנוגע למעמדן ושכרן של המטפלות ובסיעתא דשמיא את תוצאות המאבק – אשר מוביל לרפורמת השכר ולשדרוג משמעותי בשכר המחנכות במעונות היום.
בכינוס חולק חוזר מיוחד שהופק לכבוד האירוע ובו פירוט התהליכים וההתנהלות מול משרד הכלכלה בכל התחומים הנוגעים להפעלת מעונות היום בצורה בטוחה ומקצועית.
המשתתפים בירכו את החלטת המנכ"ל בדבר רפורמת השכר ואמרו כי יפעלו בכל התחומים לביצוע ע"פ ההנחיות והנהלים.

גלרית תמונות
HyperLink
המשתתפים בירכו את החלטת המנכ"ל בדבר רפורמת השכר ואמרו כי יפעלו בכל התחומים לביצוע ע"פ ההנחיות והנהלים.