משלטים בגאווה את נאות מרגלית!
כחלק מההיערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג יצאה הרשת בפרויקט ענק של שילוט מעונות היום בכל רחבי הארץ.
עם פרויקט זה שולב גם פרויקט המיתוג מחדש של לוגו הרשת, והשתתפו בו אנשי גרפיקה ומיתוג, אנשי שטח, אנשי ביצוע, אנשי הפקות ותיאומים ועוד.

מגמה זו של רענון חזית המעון והחצרות הפעילות היא חלק מהתפישה של רשת החינוך לגיל הרך נאות מרגלית - שחינוך איכותי מועבר בכלי ראוי ומכובד.

 

    
HyperLink