"ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב..."
בטקס מכובד ומרגש שהתקיים במעון היום ברכסים ביום חמישי, י"ג בשבט תשע"ג, נקרא המעון "מעלות יצחק" על שמו של ה"ה יצחק סולטן זצ"ל
בטקס השתתפו ראש המועצה הרב דן כהן, חברי מועצת העיר, הרב תנעמי מרא דאתרא ברכסים, ראש המועצה הדתית ונכבדים רבים נוספים.
מנכ"ל הרשת פתח בדברים נרגשים על עבודתו המשותפת של ה"ה יצחק סולטן לאורך השנים, העלה על נס את מסירותו למען חינוך ילדי תשב"ר וכל מעשהו ודיבוריו היו תמיד לצרכי ציבור באמונה.
המנוח דאג במסגרת תפקידו למבני ציבור ברכסים במטרה למסד את דור ההמשך ולהרחיב פעילות הקודש, היה איש של הכלל וללא משוא פנים שמח לעזור לכל מי שפנה אליו בין גדול ובין קטן. מסלול חייו התאפיין בנתינה ונתינה לאורך כל הדרך.
אשתו תבדל לחיים טובים הגב' סולטן הסירה את הלוט ובירכה את המשתתפים ואת ילדי המעון בברכות חמות ומעריכות.
ת.נ.צ.ב.ה.
HyperLink
מנכ"ל הרשת פתח בדברים נרגשים על עבודתו המשותפת של ה"ה יצחק סולטן לאורך השנים, העלה על נס את מסירותו למען חינוך ילדי תשב"ר