תוכניות ויעדים להמשך
כדי להגשים את חזונה ולהעניק לילדי ישראל בגיל הרך חינוך איכותי וזמין, הציבה רשת נאות מרגלית מספר יעדים לביצוע ואבני דרך להמשך:

  • בניית מעונות חדשים - במהלך השנים 2017-2018 צפויים להיפתח כששה מעונות יום חדשים ברחבי הארץ.
  • הרחבה ושיפוץ של מעונות קיימים – החל משנת 2005 שופצו בממוצע כעשרה מעונות מדי שנה. היעד לשנים הבאות הוא להמשיך לשפץ באותו הקצב מידי שנה, בכל המעונות יבוצעו השיפוצים בהתאמה מרבית לדרישות התקן והבטיחות של משרד הכלכלה.
  • אמץ ילד – על אף הסבסוד הממשלתי הולך וגדל הצורך בסבסוד נוסף בנסיבות מסוימות (מצב סוציו-אקונומי, ילדי רווחה, משפחות חד-הוריות ועוד). כדי לתת מענה נקודתי ולסייע בהשתלבות הילדים במסגרת המעון הקימה רשת נאות מרגלית תוכנית אמץ ילד – ובשנת 2017 מתכננת הרשת להרחיב את פעילותה ולשפר את יכולותיה, בין השאר באמצעות הגדלת התקציב השנתי שלה.
  • הקמת מרכז קהילתי לחינוך ולהנחיית הורים – במסגרת פעילות אחה"צ מקימה הרשת ומפתחת מרכז קהילתי סביבתי, המציע בין השאר תכניות להנחיית הורים במגוון נושאים: העשרה וטיפוח מראשית החיים, תקשורת בין-אישית, חינוך להיגיינה ועוד.
  • איחוד השירותים החינוכיים וריכוזם – רשת נאות מרגלית שמה לה למטרה לרכז במהלך שעות הפעילות של המעון את כל השירותים החינוכיים תחת קורת גג אחת: עובדות סוציאליות, פסיכולוגיות ואנשי מקצוע נוספים. התכנית צפויה להביא להעצמת המטפלות, לאפשר טיפול בונה בילד ולחזק את הנוכחות המקצועית במעון בשגרה ובחירום.
  • הוספת ימי עיון וסדנאות – במהלך השנה הקרובה צפויה הרשת להרחיב את פעילויות ההכשרה שלה. הגננות והמטפלות יעברו יותר סדנאות תקופתיות ויותר ימי עיון – וירכשו כלים טיפוליים חדשים, ובמיוחד כלים לניתוח התנהגויות ודרכי השפעתן על ילדים.  

HyperLink
בניית מעונות חדשים - במהלך השנים 2017-2018 צפויים להיפתח כששה מעונות יום חדשים ברחבי הארץ